Boende, stöd och coachning anpassade för individen

Behöver du en pålitlig och engagerad partner som hjälper dina klienter till en tryggare framtid? Vi har mångårig erfarenhet av att jobba tillsammans med myndigheter som polis och socialtjänsten. Det gör att vi kan möta både dina och stödsökandes behov. Oavsett om din klient behöver skyddat boende, är avhoppare från en kriminell livsstil eller behöver stödboende för att kunna ta nästa steg i livet, så finns vi här.  

 

Skyddat boende

Målet är att ge den som inte valt att fly ett säkert boende och framtidstro

Oavsett om behovet av skyddat boende beror på våld i nära relation, hedersrelaterat våld  eller avhopp från en kriminell livsstil, så kan vi erbjuda trygga bostäder. Vi har bred erfarenhet av socialt arbete och med risk- och skyddsbedömningar. 

 

Avhoppar- verksamhet

Målet är att stötta personen att lämna en kriminell livsstil för gott

Vår avhopparverksamhet erbjuder mer än bara skyddat boende och akut insatser. Vi stöttar individen till att bygga en hållbar framtid. Hos oss får klienten individuell handledning för att möjliggöra en helhetsförändring.  

Stödboende

Målet är att ge varje person en trygg och säker grund att stå på

I vårt stödboende tar vi emot personer som lever med bland annat psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet. Vårt jobb är att stötta individen till att hitta en sysselsättning, jobb, utbildning eller praktikplats.

Jour- och familjehem

Det behövs fler familjer som kan bli ett stöd för barn och unga

Det finns ett stort behov av både jour- och familjehem och våra familjehem har lång erfarenhet. Vi är utbildade inom barn och vuxna med särskilda behov. 

Behöver du en akutplacering?     Vi kan hjälpa dig snabbt, dygnet runt     Ring 076 812 26 50

Flexibla och lyhörda för dina behov

Som samarbetspartner är vi är flexibla och lyhörda för dina behov att kunna placera någon direkt eller vidtaga akuta åtgärder. Vår personal är dedikerade till att dokumentationen uppdateras och att uppföljning görs enligt era önskemål. En aktiv dialog för att kontinuerligt justera stödinsatserna för klienten ser vi som något självklart för ett lyckat samarbete.  

MM Framtid består av ett team med bland annat socionomer, barnpsykologer, specialpedagoger och psykologer. Vi har även medarbetare som själva levt under hot och som har lämnat en kriminell livsstil. Tillsammans har vi gedigen kompetens och många års erfarenhet om hur den bästa individuella resan skapas.

Jag förstod på första mötet med MM Framtid att det var annorlunda. De är riktiga människor som brinner för det de gör. Jag har hoppat runt en del, men aldrig känt att någon riktigt brytt sig på samma sätt. Det är en annan energi och bara det får mig att vilja ändra på mitt liv.

– Klient i fas 3

Trygg och tydlig behandlingsperiod

Alla människor är olika. Tillsammans med dig som uppdragsgivare, skapar vi en behandlingsplan i en boendemiljö som passar varje individs bakgrund och behov. I vårt arbete delar vi upp placeringstiden i olika faser som tas fram utifrån dialog och information från sociala myndigheter.

Vi har en nära dialog både med personen i fråga och dig som uppdragsgivare, för att behandlingsperioden ska bli så trygg och tydlig som möjligt.

Vill du vet mer om hur vi kan samarbeta?  Kontakta oss på   info@mmframtid.se   076 812 26 50

Nyheter och blogginlägg

Något nytt

Något nytt

2022 går tyvärr till historien som det värsta året på länge när det gäller skjutningar och sprängningar och många unga fick sätta livet till. Alla är eniga om att vi måste bryta mönstret nu. Men hur?

läs mer