Boende, stöd och coachning anpassade för individen

Vi erbjuder

Boende

Boende med stöd, skyddat boende
och avhopparverksamhet.

Tack vare vår bakgrund inom fastighetsbranschen har vi ett stort fastighetsbestånd och brett nätverk, vilket gör att vi kan erbjuda bostäder och hjälp kopplat till boendet. Målet är att efter fullgjord process möjliggöra för klienten att få eget bostadskontrakt.

Stöd & Coachning

Ekonomi, fritid, hälsa och
särskilda samt akuta insatser.

Vi har en bredd av kompetenser, yrkesprofessioner och erfarenhet av arbete med individer med särskilda behov. Med stor förståelse och insikt för sociala myndigheters möjligheter, kan vi bidra till att stärka individens process.

Sysselsättning

Studier, praktik, arbetsträning
och anställning.

Vårt mål är att individen ska gå från bidragsberoende till självförsörjande. Under placeringstiden får individen stöttning riktade mot studier eller arbete. Ambitionen är att finna sysselsättning anpassat efter individens förmågor, kapacitet och önskan.

Vårt arbetssätt

Alla människor är olika. På MM Framtid erbjuder vi boende, stöd och sysselsättning till privatpersoner med särskilda behov i samverkan med myndigheter runt om i Sverige. Vi ser till varje individs bakgrund, behov och utmaning för att skapa en boendemiljö och process med anpassade insatser. I vårt arbete delar vi därför upp placeringstiden i olika faser som tas fram utifrån dialog och information från sociala myndigheter, samt kontinuerlig kommunikation med individen. Varje individs resa framåt är unik, men målet är detsamma – att gå från bidragsberoende till självförsörjande.

Några av professionerna som finns inom MM Framtid:

  • Socionomer
  • Psykologer
  • Barnpsykologer
  • Specialpedagoger
  • KBT-terapeuter
  • Motiverande samtal (MI)
  • Medarbetade utbildade i krim-programmet
    ”Kriminalitet som livsstil”

Jag förstod på första mötet med MM Framtid att det var annorlunda. De är riktiga människor som brinner för det de gör. Jag har hoppat runt en del, men aldrig känt att någon riktigt brytt sig på samma sätt. Det är en annan energi och bara det får mig att vilja ändra på mitt liv.

– Klient i fas 3

Vill du veta mer om oss på MM Framtid?