För unga vuxna som har levt utanför samhället i hela sitt liv kan det vara svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Samtidigt är sysselsättning en viktigt beståndsdel i att forma nya pro-sociala rutiner. Misa hjälper personer genom att vara en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande. De samarbetar med MM Framtid för att ge stödsökande en ärlig chans att gå vidare.

 

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för de med någon form av funktionsnedsättning och de som av andra orsaker har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Misa samarbetar med

kommuner, Arbetsförmedlingen, socialpsykiatrin och näringslivet. Deltagare kommer även från avhopparverksamheter och stödboenden. Misa Ung startades med målet att stödja unga som har större utmaning att komma ut i jobb eller studier än andra. Just unga som ville lämna kriminella miljöer var en tydlig målgrupp som hade stort behov av extra insatser.

Rawa Muhammad
är Arbetskonsulent och Ungdomscoach på Misa Ung. Han arbetar med unga vuxna i åldrarna 15-29 år, varav många inte har gått klart grundskolan, har en kriminell bakgrundeller haft en missbruksproblematik.


– Det finns inte så många verksamheter som hjälper de som finns i belastningsregistret eller är avhoppare från kriminella livsstilar, säger Rawa.

Rawa berättar hur hans deltagare, trots deras unga ålder, har levt ett liv utanför samhället och inte vet hur man söker jobb, aldrig funderat över vad de vill jobba med och saknar vardagsrutiner. En del har funktionsvariationer som gör att de behöver arbetsträna. Men detta är svårt att förändra på egen hand.

 

 

Relationsskapande är grunden

Rawa Muhammad

Misa fokuserar på att skapa en relation till deltagaren och fördjupa kartläggningen. Vad har deltagaren för kortsiktiga och långsiktiga mål – är det studier eller jobb? Vad finns det för rutiner i vardagen idag?

Att skapa en bra relation med deltagaren är A och O, säger Rawa. Att få dem att lita på oss och det vi gör. Personen kan faktiskt vara rädd, för de har misslyckats så många gånger förut.

Misas arbetskonsulter kontaktar företag de redan samarbetar med eller söker nya områden som deltagaren är intresserad av. Det kan vara allt från lager till bilverkstäder eller mataffärer. Ibland får deltagarna själva vara med så att de får se hur det går till att söka jobb. Nästa steg är att arbetskonsulterna stöttar deltagaren med sådant som intervjuteknik och klädkoder.

 

 

Stöttar både arbetsgivare och deltagare

När en deltagare har fått en praktikplats eller provanställning så finns Misa med på plats som stöttning och lämnar inte personen själv på jobbet den allra första tiden. Detta fasas ut allt eftersom, men Misa är kvar i dialogen mellan deltagare och arbetsgivare. Båda får hjälp att hantera situationer som inträffar, stora som små.

– Vi är öppna mot arbetsgivaren och berättar så mycket vi får om personens bakgrund, säger Rawa. Det är inte alla arbetsgivare som på egen hand kan hantera de slags deltagare vi kommer med, därför har vi kontinuerligt nära kontakt med både deltagare och arbetsgivare.

 

 

 

Värdefullt samarbete med MM Framtid

MM Framtid erbjuder skyddade boenden och stödboende runt om i Sverige. De samverkar med sociala myndigheter där de utgår från individens utmaningar och behov för att anpassa insatser. Att samarbeta med Misa Ung var ett naturligt steg då båda jobbar mot samma mål: att hjälpa unga vuxna att stå på egna ben genom sysselsättning. Våren 2022 kontaktade MM Framtid Misa Ung angående en man i tjugoårsåldern som var del av deras avhopparverksamhet. Detta var en person med hög hotbild som fått byta hemort och levde med skyddad identitet. Han hade under MI-samtal med MM Framtid uttryckt en önskan att få jobba som personlig assistent eller vårdbiträde.

– Jag blev förvånad över att någon med hans bakgrund ville jobba med just det, berättar Rawa. Men han hade personlig erfarenhet av en släkting som behövt vård och nu ville killen hjälpa de som inte kan klara sig själva.

– Jag kontaktade ett äldreboende och pratade med chefen om killen och hans drivkraft. Chefen var beredd att ge honom en chans, så vi coachade killen inför intervjuerna. Tack vare att vi var del av processen och att chefen såg något i honom som andra inte gjorde, så fick han börja som timanställd för att prova på jobbet. Det var en speciell händelse för mig, säger Rawa.

 

 

 

Helhetslösning för deltagarens framgång

Rawa berättar att Misa har väldig god kontakt med kollegorna på MM Framtid. De känns som del av samma team och har ofta fördjupade samtal om gemensamma mål. Med det stöd som deltagaren får av MM Framtid i andra aspekter gällande boende, samtalsstöd och myndighetskontakter, så är Misa’s fokus på sysselsättning ett perfekt komplement till vad MM Framtid erbjuder.

För vi vill ju alla bara stötta personerna att fokusera på ett nytt tankesätt och få en ärlig chans att gå vidare, avslutar Rawa.

 

 

 

Vill du ge din klient lika bra stöd med boende och sysselsättning?

Välkommen att höra av dig till oss  info@mmframtid.se

 

 

 

Läs caset som en pdf här