Skyddat boende

Alla människor har rätt till ett tryggt hem och ett hållbart liv. Därför erbjuder vi på MM Framtid skyddat boende till individer som av olika anledning är i behov av skydd. Vi är rikstäckande och samverkar med flertalet större fastighetsbolag, där vi kan erbjuda komplett utrustade bostäder för längre eller kortare placering. Målet är att möjliggöra för individen att få eget bostadskontrakt.

Individen får även anpassat stöd i det vardagliga livet – allt från att känna sig som hemma i den nya bostadsorten och finna rutiner, till sysselsättning, fritidsaktiviteter och välmående. Hela processen sker i samverkan med individen, myndigheter och eventuellt andra aktörer.

Här kan du läsa om vårt arbetssätt.

Hedersbrott

På MM Framtid erbjuder vi boende, stöd och coachning för vuxna och barn som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Vi erbjuder ett tryggt och skyddat boende särskilt anpassat för individer som är utsatta för hedersrelaterat våld. Här kan vi erbjuda bedömning, hantering och åtgärder för att hålla en eller flera personer skyddade.

Våld i nära relation

Vi erbjuder skyddat boende och anpassat stöd för individer som är i behov av skydd, på grund av våld eller hot i nära relation. På MM Framtid har vi kunskap och lång erfarenhet från att arbeta med vuxna och barn som lever i en otrygg tillvaro. På så sätt kan vi ge stöd och coachning under hela placeringstiden – med allt från det praktiska i hemmet till framtidsplanering.

Avhoppare kriminalitet

På MM Framtid kan vi erbjuda skyddat boende till individer som vill lämna den kriminella livsstilen, men som är i behov av skydd. Vårt mål är att individen ska bryta det negativa mönstret och fokusera på ett hållbart liv med självförsörjning och välmående. Samtliga avhoppare erbjuds att delta i krimprogrammet, även kallat Kriminalitet som livsstil.

Jag har fått rätt verktyg och stöd för att hitta min egen vilja till att förändra mitt liv. Och att faktiskt göra det, inte bara säga att jag ska förändra det. MM Framtid hjälpt mig att träna och ändra mitt tankesätt vilket har varit avgörande för mig. Det är första gången det känns på riktigt att jag är på rätt väg.

– Klient i fas 3