I Socialstyrelsens termbank beskrivs skyddat boende som   ”Ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som...

läs mer