Skyddat boende

I skyddat boende bor den som inte valt att fly

Oavsett om behovet av skyddat boende beror på hedersrelaterat våld, våld i nära relation eller om personen är avhoppare från en kriminell livsstil, så kan vi erbjuda komplett utrustade bostäder för längre eller kortare placering. Vår personal har bred erfarenhet av socialt arbete samt arbete med risk och skyddsbedömningar i samråd med BOPS. Det innefattar bedömning, hantering och åtgärder för att hålla en eller flera personer skyddade. 
Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst och polis i hela Sverige. 
 
Behöver du placera någon akut, så har vi möjlighet att ta emot personer med mycket kort varsel alla dagar i veckan. Ring oss på 076 812 26 50

 

Vem är ett skyddat boende till för?

Kvinna som tittar ut genom ett fönster.

På MM Framtid är vi stolta över att kunna erbjuda ett tryggt och säkert skyddat boende för personer som behöver extra stöd och omsorg. Våra boenden är utformade för att möta de specifika behov som varje individ har. Våra erfarna och kvalificerade vårdteam arbetar dygnet runt för att de som har sökt skyddat boende får den bästa möjliga vården och omsorgen.

Men vem är egentligen ett skyddat boende för? Ett skyddat boende är främst utformat för personer som behöver söka skydd på grund av våld i nära relation, hedersrelaterat våld eller om personen tidigare haft en kriminell livsstil. Orsaken kan också bero på andra faktorer som kan göra det svårt att bo självständigt. Det kan vara en idealisk lösning för personer som behöver en trygg och säker miljö där de kan få personlig assistans, rehabilitering och socialt stöd.


Hur fungerar ett skyddat boende på MM Framtid?

Ett skyddat boende med MM Framtid är utrustat med moderna och bekväma faciliteter för att skapa en känsla av hemtrevnad och självständighet. Varje boende har en egen lägenhet som de kan inreda och utforma efter sina egna önskemål och behov. Vi erbjuder även gemensamma utrymmen där boende kan umgås och delta i olika aktiviteter.

Vi arbetar ständigt för att ge våra boende de bästa förutsättningarna för att trivas och utvecklas. Därför erbjuder vi också en mängd olika aktiviteter och tjänster som främjar social interaktion och personlig utveckling. Det kan till exempel handla om allt från gemensamma utflykter och matlagningskurser till individuell rådgivning och stöd.

På MM Framtid är vi övertygade om att ett skyddat boende kan vara den trygga och positiva miljö för de som behöver extra stöd och omsorg i sin vardag. Vi är stolta över att kunna erbjuda en högkvalitativ och personlig service som skapar välbefinnande och självständighet för våra boende.

 

Vad krävs för att få skyddat boende?

För att få skyddat boende krävs det att personen befinner sig i en akut och allvarlig situation där det finns risk för våld eller hot om våld. Enligt Lag om skydd för utsatta EU-medborgare och andra utländska medborgare som vistas i Sverige (SFS 2018:907) har personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd rätt till skyddat boende om de är utsatta för våld eller hot om våld och inte kan få skydd på annat sätt.

Det är socialtjänsten i den kommun där personen befinner sig som ansvarar för att ordna skyddat boende. De utreder också om personen har rätt till skydd enligt ovanstående lag och vilket skydd som är lämpligt. Skyddat boende är en temporär lösning och syftar till att ge personen tid att planera för sin framtid och få stöd och hjälp för att kunna lämna den akuta situationen.

Det är viktigt att påpeka att skyddat boende inte är en permanent lösning och att personen måste aktivt arbeta för att hitta en mer långsiktig boendelösning. Socialtjänsten kan erbjuda stöd och hjälp i detta arbete.

 

Få hjälp av oss att hitta rätt typ av boende

Via oss på MM Framtid får du en personlig och engagerad personal som skräddarsyr skyddat boendet utifrån skyddsökandes behov. Vi guidar genom hela processen, från att förstå behov och önskemål till att hitta en lämplig plats och se till att allt går smidigt och enkelt.

Vi har ett brett utbud av skyddade boenden som är utformade för att passa en mängd olika behov och livsstilar. Ring oss på 076 812 26 50 så hjälper vi dig.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och kräver personal med erfarenhet av att stötta stödsökanden i de här situationerna. Hos oss får man ett tryggt och skyddat boende för både vuxna och barn. Vår personal har utbildats i bla Freda och Patriark.  

Våld i nära relation

Vår personal har gedigen erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som lever i en otrygg tillvaro. Vi stöttar med allt från det praktiska i hemmet till framtidsplanering. Det inkluderar traumabehandling och föräldrastöd samt insatser för barnens välmående. 

Avhoppare

Personer som vill lämna den kriminella livsstilen är oftast i behov av skydd. Förutom att erbjuda ett tryggt boende vill vi stötta personen att bryta det negativa mönstret och forma ett hållbart pro-socialt liv. Läs mer om vår avhopparverksamhet här.

Behöver du en akutplacering?     Vi kan hjälpa dig snabbt, dygnet runt     Ring 076 812 26 50

Fokus är att den som flytt ska må bra 

Det är viktigt att den som flytt får hjälp att hantera just flykten och vetskapen om att förövaren är den som fortfarande kan röra sig fritt och leva som vanligt. Vi fokuserar på det dagliga måendet hos personen såväl som hjälper till med det praktiska. Ett annat inslag är isoleringsbrytande aktiviteter som att följa med till gym och affären i den nya staden.

Vår personal är utbildad i Freda och Patriark och jobbar också med trappan-modellen som är samtalsstöd för barn som upplevt våld i hemmet.  

Flexibla och lyhörda för dina behov 

Som samarbetspartner är vi är flexibla och vi lyssnar på dina behov för att snabbt kunna placera någon när akuta åtgärder behövs. Vi kan ta emot personer dygnet runt på extremt kort tid. 

Vår personal jobbar kontinuerligt med att se till att dokumentationen uppdateras och att uppföljning görs enligt era önskemål. Ett lyckat samarbete bygger på att vi har en aktiv dialog så att vi löpande kan justera stödinsatserna för klienterna. 
Mejl: info@mmframtid.se eller via tfn: 076-812 26 50.