MM Framtid

Vi erbjuder boende och kvalificerat stöd till privatpersoner med särskilda behov i samverkan med sociala myndigheter runt om i Sverige. Vår vilja och ambition är, i kombination med insikt och förståelse, att arbeta för att klienten ska bli självständig efter placeringstid. Utöver hjälp med de praktiska delar som är kopplade till ett fungerande boende, erbjuder vi stöd i vård- och myndighetskontakter samt coachning till att finna sysselsättning. Varje individs utmaning och behov av stöd är unikt, men målet är alltid detsamma – att gå från bidragsberoende till självförsörjande.

Vår bakgrund som bolag vilar i fastighetsbranschen där vi upptäckte att många av våra kunder hade stora svårigheter att kunna ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden i Sverige. Långa bostadsköer och ekonomiska svårigheter, inte sällan kopplade till utanförskap, gjorde att vi såg möjligheten att hjälpa denna grupp av människor. Med denna insikt skaffade vi oss god förståelse för myndigheternas och framförallt socialtjänstens utmaningar, möjligheter och arbete. Detta resulterade i vårt målinriktade affärsuppdrag, där vi tillsammans med sociala verksamheter hjälper människor att gå vidare i livet.

Verksamheten finns runt om i Sverige och består av ett team med bland annat socionomer, barnpsykologer, specialpedagoger och psykologer (även KBT). Tillsammans har vi gedigen kompetens och många års erfarenhet om hur den bästa individuella resan skapas.