Kontakta oss

Akutplacering:   076 – 812 26 50
E-post: info@mmframtid.se
Övrig kontakt:  076 – 812 26 50          
Ekonomi: martina@mmframtid.se

Vår kompetens

Vi som arbetar på MM Framtid har tillsammans en bredd av olika kompetenser och yrkesprofessioner inom vård och omsorg. Samtliga har erfarenhet av arbete med individer med särskilda behov, oftast med bakgrund inom kriminalitet, hedersbrott och social problematik. Det gör att vi har stor förståelse och insikt i sociala myndigheters möjligheter och utmaningar, där vi genom vår kunskap, nätverk och företagsutveckling kan bidra till att stärka individens behandlingskedja.

Utöver högskoleutbildning har vår personal utbildningar i Hedersrelaterat våld, MI, Våld i nära relation, Hot och våldshantering, Medling med anledning brott, KBT terapi. Teamet består av KSL- programledare och ART-instruktörer, behandlingspedagoger, psykologer, barnpsykologer och socionomer.

Vår målsättning

Vi erbjuder boende och kvalificerat stöd till privatpersoner med särskilda behov i samverkan med sociala myndigheter runt om i Sverige. Vår vilja och ambition är, i kombination med insikt och förståelse, att arbeta för att klienten ska bli självständig efter placeringstid. Utöver hjälp med de praktiska delar som är kopplade till ett fungerande boende, erbjuder vi stöd i vård- och myndighetskontakter samt coachning till att finna sysselsättning. Varje individs utmaning och behov av stöd är unikt, men målet är alltid detsamma – att gå från bidragsberoende till självförsörjande.

 

Vår bakgrund

Vi är två barndomskamrater som under många år drivit företag inom fastighetsbranschen och inom vård och omsorg. Resan har varit lång och många gånger väldigt utmanande.
Vi upptäckte att en del människor hade stora svårigheter att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. Långa bostadsköer och ekonomiska svårigheter, inte sällan kopplade till utanförskap, gjorde att vi såg möjligheten att hjälpa.  
Med denna insikt skaffade vi oss kunskap om myndigheternas och framförallt socialtjänstens utmaningar, möjligheter och arbete. Vår drivkraft har alltid varit att hjälpa andra människor, att kunna vara ett alternativ när samhället inte riktigt räcker till. Detta resulterade i vårt målinriktade affärsuppdrag, där vi tillsammans med sociala verksamheter hjälper människor att gå vidare i livet.Och det är här vi fortfarande landar när vi ser tillbaka på våra 15 år som verksamma.