Kontakta oss

 

 

Akutplacering             076 – 812 26 50


Övrig kontakt             
076 – 812 26 50       info@mmframtid.se      


Ekonomi                        ingerstina@mmframtid.se

Vår kompetens

Vi som arbetar på MM Framtid har tillsammans en bredd av olika kompetenser och yrkesprofessioner inom vård och omsorg. Samtliga har erfarenhet av arbete med individer med särskilda behov, oftast med bakgrund inom kriminalitet, hedersbrott och social problematik. Det gör att vi har stor förståelse och insikt i sociala myndigheters möjligheter och utmaningar, där vi genom vår kunskap, nätverk och företagsutveckling kan bidra till att stärka individens behandlingskedja.

Utöver högskoleutbildning har vår personal utbildningar i Hedersrelaterat våld, MI, Våld i nära relation, Hot och våldshantering, Medling med anledning brott, KBT terapi. Teamet består av KSL- programledare och ART-instruktörer, behandlingspedagoger, psykologer, barnpsykologer och socionomer.

Vår målsättning

Vi erbjuder boende och kvalificerat stöd till privatpersoner med särskilda behov i samverkan med sociala myndigheter runt om i Sverige. Vår vilja och ambition är, i kombination med insikt och förståelse, att arbeta för att klienten ska bli självständig efter placeringstid. Utöver hjälp med de praktiska delar som är kopplade till ett fungerande boende, erbjuder vi stöd i vård- och myndighetskontakter samt coachning till att finna sysselsättning. Varje individs utmaning och behov av stöd är unikt, men målet är alltid detsamma – att gå från bidragsberoende till självförsörjande.

 

Vår bakgrund

Vår bakgrund som bolag vilar i fastighetsbranschen där vi upptäckte att många av våra kunder hade stora svårigheter att kunna ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden i Sverige. Långa bostadsköer och ekonomiska svårigheter, inte sällan kopplade till utanförskap, gjorde att vi såg möjligheten att hjälpa denna grupp av människor. Med denna insikt skaffade vi oss god förståelse för myndigheternas och framförallt socialtjänstens utmaningar, möjligheter och arbete. Detta resulterade i vårt målinriktade affärsuppdrag, där vi tillsammans med sociala verksamheter hjälper människor att gå vidare i livet