Jourhem och familjehem

Det finns ett stort behov av både jourhem och familjehem och det behövs fler familjer som kan bli ett stöd för barn och unga. Våra familjehem har lång erfarenhet och är utbildade inom barn- och vuxna med särskilda behov. Vi lägger stor vikt vid att kompetensen är den rätta för det specifika uppdraget. Alla som ansöker om att bli familjehem hos oss på MM Framtid blir grundligt intervjuade innan vi gör den obligatoriska utredningen och registerkontrollerna.

Som familjehem hos oss så kan man känna sig trygg med att vi har en hög närvaro och besöker familjen en gång i veckan vid varje ny placering, därefter minst en gång var 3:e vecka. Besöken syftar till att handleda familjen genom samtal men även titta på hur samarbetet med placeringen fungerar. Man blir aldrig ensam med sin placering, vi finns tillgängliga dygnet runt på telefon och kan snabbt rycka ut om det skulle uppstå en akut situation.

Bli jourhem eller familjehem

Vill du bli jour- och familjehem i Stockholms län? Kontakta oss genom att fylla i formuläret på den här sidan. Vi erbjuder utbildning och handleder hela familjen. För att du ska lyckas ger vi dig det stöd och verktyg som du behöver, när du öppnar ditt hem för ett barn eller en ungdom som är behov av nytt boende. Är du trygg i dig själv, har mod och ett engagerat sätt för uppdraget och i arbetet med barn och ungdomar, är du välkommen att söka. Vårt arbete bygger på BBIC – barnets behov i centrum och vår målsättning är att alla barn ska ges en trygg utveckling och grund att stå på.

Jourhem

Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget av socialtjänsten. Kanske på grund av att det förekommer fysiskt våld i hemmet.

För att bli jourhem behöver du kunna vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register. Du är en trygg person för ett barn i en otrygg situation.
Ibland kan man som jourhem gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehems placerat under en längre tid. Kontinuitet är viktigt.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en lite längre tid eller resten av uppväxten. En familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar kan bli familjehem.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du/ni:

  • lämna utdrag ur belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB-register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg.
  • kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov.
  • kunna erbjuda barnet ett eget rum med fönster. Varje barn behöver en egen vrå, ett eget rum. Gemensamma utrymmen, som till exempel vardagsrum, räknas inte som sovrum.

 

  • vara 25 år eller äldre.
  • ha ett stadigvarande fullt möblerat boende, det betyder att ni själva inte hyr i andra hand eller är inneboende.
  • vara fullt friska och arbetsföra.
  • ha en stabil inkomst och försörjning.
  • ha tid för möten med oss och socialtjänsten.
  • inte ha några större kommande förändringar i livet, som flytt, längre resor, nya studier, graviditet eller liknande.
  • behärska det svenska språket.

Stöd, handledning och utbildning

Som familjehem via oss får du/ni vår grundutbildning. Vi utbildar och handleder kontinuerligt, då det är viktigt för oss att ni utvecklas och lyckas i rollen som familjehem. Dessutom är det viktigt för oss att ni trivs och har roligt ihop som familj. Som företag finns vi med dig under placeringen och på er resa ihop.

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn. Personlighet och engagemang är viktigt. Vår målsättning är att göra placeringen så bra som möjligt för barnet men också för dig/er som familjehem. Vi kommer att finnas till hands för fortlöpande handledning, regelbundna besök och utbildning till hela familjen under placeringens gång. Tillsammans med er har vi ett nära samarbete i allt som rör den placerade, till exempel genomförandeplaner och myndighetskontakter.

 

Behöver ni stöd vid andra tider än avtalade så finns vi tillgängliga dygnet runt på telefon och kan snabbt rycka ut om det skulle uppstå en akut situation.