Stödboende

Stödboende som leder till självständighet

Vårt stödboende erbjuder en helhetslösning för personer med särskilda behov. I det inledande skeendet gör vi en genomförandeplan utifrån individens förutsättningar och socialtjänstens vårdplan. Planen görs tillsammans med klienten då det ökar sannolikheten att målen blir nådda.
Vår personal är dedikerade till att dokumentationen uppdateras och att uppföljning görs enligt era önskemål. En aktiv dialog för att kontinuerligt justera stödinsatserna för klienten ser vi som något självklart för ett lyckat samarbete.     

Vill du vet mer om hur vi kan samarbeta?  Kontakta oss på   info@mmframtid.se   076 812 26 50

Vem tar vi emot i vårt stödboende? 

I vårt stödboende tar vi emot personer av båda könen med psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet, sexuell beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, hedersrelaterat våld samt spelmissbruk.

Målet med insatsen är att ge varje individ en trygg och säker grund att stå på. De unga som kommer till våra stödboenden har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Vi ger ett heltäckande och individanpassat stöd som ger individen rätt förutsättningar för att bli självständig och självförsörjande efter avslutad placeringstid. 

Vad får klienten på vårt stödboende? 

Från start får våra klienter på stödboendet träffa en coach varje vecka. Hur många träffarna blir och vad de ska fokusera på bestäms utifrån genomförandeplanen. Personalen jobbar kontinuerligt med färdighetsträning i vardagen, vilket innefattar samtalsstöd.

Under placeringens gång så identifierar och kartlägger personalen klientens behov och uppdaterar mål och genomförandeplan utifrån det. Vi stöttar även i att hitta en sysselsättning, jobb, utbildning eller praktikplats. 

Case: Vårt samarbete med Misa 

För att hjälpa våra klienter att få en meningsfull sysselsättning så samarbetar vi med Misa. Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för de med någon form av funktionsnedsättning och de som av andra orsaker har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs vårt case om Misa för att se hur vi tillsammans stöttade en klient att ta klivet från kriminell till vårdbiträde. Läs mer här…

Behöver du en akutplacering?     Vi kan hjälpa dig snabbt, dygnet runt     Ring 076 812 26 50

Läs mer om stödboende