Stödboende

Stödboende som leder till självständighet

Vi erbjuder stödboende med en helhetslösning för personer med särskilda behov. Först gör vi en genomförandeplan utifrån individens förutsättningar och socialtjänstens vårdplan. Planen görs tillsammans med klienten då det ökar sannolikheten att målen blir nådda. För att löpande kunna justera stödinsatserna för klienten behövs kontinuerlig dialog både med klient och socialtjänst. En aktiv dialog är en förutsättning för ett lyckat samarbete.    
Dokumentation sker från start och löpande under hela tiden individen har stödboende,
uppföljning görs i samrådan med socialtjänsten.

 

Vill du vet mer om hur vi kan samarbeta?  Kontakta oss på   info@mmframtid.se   076 812 26 50

Individanpassat stödboende  

I vårt stödboende tar vi emot personer av båda könen. De kan ha alltifrån psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet, sexuell beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, hedersrelaterat våld eller spelmissbruk.

Målet med stödboende är att ge varje individ en trygg och säker grund att stå på. De unga som kommer till våra stödboenden har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Hos oss får de ett heltäckande och individanpassat stöd som ger dem rätt förutsättningar för att bli självständig och självförsörjande efter avslutad placeringstid. 

Coachning och genomförandeplan 

Våra klienter på stödboendet får redan från start träffa en coach varje vecka. Antal träffar och vad träffarna ska fokusera på, bestäms av genomförandeplanen. Hos oss jobbar personalen kontinuerligt med färdighetsträning i vardagen, det innefattar samtalsstöd. 

Under placeringen på stödboendet identifierar och kartlägger personalen klientens behov och uppdaterar mål och genomförandeplan utifrån det. Vi stöttar även klienten till att hitta en sysselsättning, jobb, utbildning eller praktikplats. 

Case: Vårt samarbete med Misa 

För att hjälpa våra klienter att få en meningsfull sysselsättning så samarbetar vi med Misa. Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för de med någon form av funktionsnedsättning och de som av andra orsaker har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs vårt case om Misa för att se hur vi tillsammans stöttade en klient att ta klivet från kriminell till vårdbiträde. Läs mer här…

Vanliga frågor & svar om stödboende

  • Vad är ett stödboende?

    Ett stödboende är en tillfällig bostad där man kan få stöd och hjälp med att hantera olika problem i livet.

  • Vad krävs för att få stödboende?

    För att få stödboende behöver man vanligtvis vara över 18 år och ha behov av stöd och hjälp på grund av exempelvis psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet, sexuell beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, hedersrelaterat våld eller spelmissbruk. Kontakta MM Framtid för att få hjälp att ansöka om placering på stödboende.

  • Vem är ett stödboende för?

    Stödboende är för personer som behöver stöd och hjälp för att kunna hantera sin vardag och komma till rätta med olika problem.