Avhopparverksamhet

Avhopparverksamhet för en hållbar framtid

Du får säkert kontakt med allt fler som vill lämna den kriminella livsstilen. I vår avhopparverksamhet finns erfaren personal som förstår komplexiteten i detta. Tillsammans med dig som uppdragsgivare gör vi en risk- och behovsbedömning för att sätta in rätt resurser för varje individ. Ett nära samarbete försäkrar oss om att vi kan ge dig det du behöver i form av uppföljning och kontinuerliga utvärderingar under hela stödinsatsen. 
Vår avhopparverksamhet erbjuder mer än bara skyddat boende och akut insatser, vi stöttar individen att bygga en hållbar framtid.

Behöver du en akutplacering?     Vi kan hjälpa dig snabbt, dygnet runt     Ring 076 812 26 50

Kriminalitet som livsstil

Inom avhopparverksamheten erbjuds alla att delta i programmet “Kriminalitet som livsstil”, där de får verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. Klienten får individuell handledning genom hela programmet för att hålla motivationen uppe.  

Återfallsprevention

Att vara drogfri är en förutsättning för att fullt ut bryta negativa mönster. Klienterna inom avhopparverksamheten får verktyg och stödsamtal att hantera drogsuget och forma en drogfri livsstil. När det är en del av planen tas drogtester regelbundet. 

Traumabehandling

I vår avhopparverksamhet ingår ett team psykologer som ger klienterna behandling för bland annat PTSD, traumabehandling och sorgebearbetning. Klienterna lär sig hantera det beteende som härstammar från sina trauman och lära in nya pro-sociala vanor.   

Utan er, så hade jag mest troligt varit död idag. Kanske av knark eller av att någon har klippt mig. Det känns som om ni har blivit min familj.

– Klient som numer står på egna ben

Avhopparverksamhet för helhetsförändring

För att komma vidare i livet behövs ett tryggt boende och sysselsättning, men det är också viktigt att de som vill lämna en kriminell livsstil får traumabehandling och annat stöd. I vår avhopparverksamhet får klienten hjälp till en helhetsförändring under samma regi, utan väntetider.  

Som samarbetspartner är vi är flexibla och lyhörda för dina behov att kunna placera någon direkt eller vidtaga akuta åtgärder. Vår personal är dedikerade till att dokumentationen uppdateras och att uppföljning görs enligt era önskemål. En aktiv dialog för att kontinuerligt justera stödinsatserna för klienten ser vi som något självklart för ett lyckat samarbete.