Avhopparverksamhet

Avhopparverksamhet för en hållbar framtid

Allt fler vill lämna den kriminella livsstilen. Vår avhopparverksamhet består av erfaren personal som förstår komplexiteten i detta. Tillsammans med dig som uppdragsgivare gör vi en risk- och behovsbedömning för att sätta in rätt resurser för varje individ. Under tiden klienten får stödinsatser har vi ett nära samarbete med er så att vi kan ge er det som behövs i form av uppföljning och kontinuerliga utvärderingar.
Vår avhopparverksamhet erbjuder mer än bara skyddat boende och akuta insatser, vi stöttar individen till att själv kunna bygga en hållbar framtid.

Behöver du en akutplacering?     Vi kan hjälpa dig snabbt, dygnet runt     Ring 076 812 26 50

Kriminalitet som livsstil

Inom avhopparverksamheten erbjuds alla att delta i programmet “Kriminalitet som livsstil”.
Ett program där de får verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. För att hålla motivationen uppe får varje klient en individuell handledning genom hela programmet .
 

Återfallsprevention

Att vara drogfri är en förutsättning för att fullt ut bryta negativa mönster. För att hantera drogsuget och forma en drogfri livsstil får varje klient personligt utformade verktyg och stödsamtal. Under hela tiden som klienten deltar i programmet genomförs drogtester regelbundet .

Traumabehandling

I vår avhopparverksamhet ingår ett team psykologer som ger klienterna behandling för bland annat PTSD, traumabehandling och sorgebearbetning. Målet med behandlingen är att klienterna får lära sig hantera det beteende som kommer från trauman och att lära in nya pro-sociala vanor.

Utan er, så hade jag mest troligt varit död idag. Kanske av knark eller av att någon har klippt mig. Det känns som om ni har blivit min familj.

– Klient som numer står på egna ben

Avhopparverksamhet för helhetsförändring

För att komma vidare i livet behövs ett tryggt boende och sysselsättning, men det är också viktigt att de som vill lämna en kriminell livsstil får traumabehandling och annat stöd. I vår avhopparverksamhet får klienten hjälp till en helhetsförändring under samma regi, utan väntetider.  

Som samarbetspartner är vi är flexibla och vi lyssnar på dina behov för att snabbt kunna placera någon när akuta åtgärder behövs. Vår personal jobbar kontinuerligt med att se till att dokumentationen uppdateras och att uppföljning görs enligt era önskemål. Ett lyckat samarbete bygger på att vi har en aktiv dialog så att vi löpande kan justera stödinsatserna för klienterna.