Avhoppare kriminalitet

I takt med att samhället förändras i Sverige, kan vi även se ett nytt och råare våld. Framför allt inom kriminella nätverk och tillhörande konflikter. Samtidigt möter vi allt fler individer som vill förändra sitt liv och lämna den kriminella livsstilen.

MM Framtid har därför expanderat och successivt byggt upp den del av vår verksamhet som riktar sig till individer som vill lämna kriminaliteten. Vårt utvecklade koncept har mottagits väl hos individerna, som bryter negativa mönster och fokuserar på att bygga ett hållbart liv med självförsörjning och välmående. Läs mer om vårt arbetsätt och vad vi erbjuder här. Vi kan även erbjuda skyddat boende för avhopparsom är i behov av skydd.

Kriminalitet som livsstil

För individer med en bakgrund inom kriminalitet erbjuds samtliga att delta i krimprogrammet, även kallat Kriminalitet som livsstil. Där individerna får information, verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. Individen får individuell handledning genom hela programmet.