2022 går tyvärr till historien som det värsta året på länge när det gäller skjutningar och sprängningar och många unga fick sätta livet till. Alla är eniga om att vi måste bryta mönstret nu. Men hur?

Meningsfull sysselsättning är en del av nyckeln

Risken för återfall i brott minskar ju fler pusselbitar av en ny livsstil som finns på plats. Det måste bli ett slut på att bara förvara personer, fler måste få riktade stödinsatser. Det räcker inte med att en person i kris, i en ny stad, hotad eller jagad av familjer och gäng, får träffa en kontaktperson en timme om dagen. En meningsfull sysselsättning är en nyckel till att skapa nya vardagsrutiner.

Vi ser till att våra klienter, i den omfattning som passar deras personliga förutsättningar, snabbt kommer ut i någon slags sysselsättning. De får en tydlig riktning från dag ett. De som får stöd i vår verksamhet ska dock under en mycket kort tid forma ett liv som det vanligtvis tar andra många år att utveckla.

Ett körkort stärker självkänslan

Att träffa nya vänner och få fler kontakter utanför gänget och ett liv utan kriminalitet förutsätter att man har någon form av sysselsättning. I den processen är ett körkort, eller ett truckkort, mycket hjälpsamt för att göra en person anställningsbar. Därför kommer vi att från och med i år erbjuda personer som är i någon slags stödinsats hos oss, att ta körkort kostnadsfritt. Att ha ett körkort innebär att personen görs tillgänglig för arbetsmarknaden och nya arbetstillfällen. På ett jobb finns arbetskamrater som förhoppningsvis kan inspirera och bidra till ytterligare ett steg i rätt riktning för personen.

Det kan också vara så att vår klient för första gången i sitt liv får något konkret att jobba mot – och lyckas med, i och med körkortstagningen. Att nå ett uppsatt mål är fantastiskt för självförtroendet och självkänslan, något som de vi jobbar med ofta behöver stärka. Det skapar en inre kraft och ökad motivation att klara av något.

Vi tar vårt uppdrag att stötta individer till en självständig, prosocial framtid på största allvar. Meningsfull sysselsättning, stödsamtal, stödboende – och körkort.  Om ett körkort hjälper personer att få ett jobb, så är det en vinst för alla. Vi säger inte att vi har en perfekt lösning, men vi fortsätter vårt arbete med stöd för de som vill få en förändring och flera av våra klienter har kommit ur sitt destruktiva liv.

Vi tror på möjligheter och på att jobba tillsammans för att bryta mönster.