Något nytt

Något nytt

2022 går tyvärr till historien som det värsta året på länge när det gäller skjutningar och sprängningar och många unga fick sätta livet till. Alla är eniga om att vi måste bryta mönstret nu. Men hur? Meningsfull sysselsättning är en del av nyckeln Risken för återfall...