Vi välkomnar granskning av avhopparverksamhet och hoppas att det snart finns nationella riktlinjer. Det har pratats länge om ett nationellt avhopparprogram, och utredningar har tillsatts. Men när kommer det?

Programmet Uppdrag granskning den 25 januari i år handlade om företag som hjälper kriminella avhoppare. En verksamhet där personer med en hotbild mot sig kan få hjälp. Vi på MM Framtid välkomnar granskningen. Det är bra att programmet belyser en bransch där kontrollen på företagen som jobbar med avhopparverksamhet fortfarande är bristfällig.

Nationellt avhopparprogram

Även Sydsvenskan har gjort artiklar om avhopparverksamheten, tidningen har främst tittat på avhopparverksamhet i Malmö. Sydsvenskan konstaterar att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte i ett enda fall granskat avhopparverksamheten, trots att antalet privata aktörer blir allt fler och trots att det kommer signaler som pekar på brister. Enligt IVO beror det på att de inte har fått in några anmälningar. Men vem granskar då utövarna?
2019 gav den dåvarande regeringen polismyndigheten, kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett nationellt avhopparprogram. Syftet med uppdraget var att förstärka de samhälleliga insatserna för de som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska grupperingar och miljöer. Uppdraget förlängdes och i september 2021 kom ett nytt uppdrag till ovannämnda myndigheter, att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.

Ännu i dag 2023 har inget nationellt avhopparprogram skapats. Trots att behovet inte minskat, snarare tvärtom.

Kommuner som visar vägen

I väntan på det nationella avhopparprogrammet är vår förhoppning att fler kommuner ska satsa på att ha en organiserad kommunal avhopparverksamhet. Ta tillexempel Stockholms län, 2019 var det bara Stockholms kommun i hela länet som hade egen verksamhet och budget för avhopparverksamhet. Tyvärr ser det inte mycket bättre ut i dag.
Ska vi komma tillrätta med den grova brottsligheten kan vi inte sitta still och vänta, vi måste agera nu.