Under 2022 har jag märkt att allt fler som kommer till oss mår psykiskt dåligt. Våra klienter alltid haft en del i bagaget, men vi ser att de har mycket mer psykisk ohälsa och djupare traumatiska upplevelser som behöver bearbetas. Det gäller både de som kommer till skyddat boende och avhoppare från en kriminell livsstil.
Våra klienter bär med sig en oro över att de inte vet vad som kommer hända, de undrar om vi kommer kunna hjälpa dem med allt, om de är på rätt väg. Det finns också en ångest över att man har förstört hela sitt liv i och med sin nuvarande situation, oavsett vilken bakgrund de har. Du vet själv hur svårt det är att tänka tydligt om du är stressad eller utbränd.

 

Enbart behandling är inte tillräckligt

Vårt uppdrag mot klienterna är att bena ut all problematik, erbjuda stödsamtal för att komma till botten med stressen. Men det allra viktigaste är att de får en vettig sysselsättning. Det är viktigt att traumabehandling och stöttning nya tankemönster erbjuds och vi når bäst resultat för individen om detta sker i kombination med något meningsfullt att göra varje dag. Vi vet att de flesta verksamheter bara satsar på behandling. Problemet är att enbart ett par timmars samtal varje dag lämnar många vakna timmar per dygn för individen att behöva fylla. Frustrationen och uttråkning kan i sig själv motverka de behandlande samtalen.

 

Sysselsättning är vägen till ett nytt liv

Allt är självklart individuellt. En del personer har en psykiatrisk diagnos och har svårare än andra med sysselsättning som ett vanligt jobb. Men begreppet sysselsättning är mer än bara ett betalt jobb: ett jobb, en praktik eller studier ger nya pro-sociala kontakter och nya vänner. Det i sig leder till att man skapar en mer meningsfull fritid.
Klienterna i vår bransch måste oavsett bakgrund få stöd in i ett riktigt liv. De som kommer till oss för att de har lämnat en kriminell livsstil behöver få hjälp till nya rutiner och få andra kontakter än enbart oss i verksamheten. Vi samarbetar med Misa för att få ut klienterna i arbetslivet. Misa hjälper våra klienter att hitta praktik, jobb eller studier och erbjuder arbetsträning, vilket är ett perfekt komplement till våra insatser.

 

Från bostadsgaranti till sysselsättningsgaranti

Det positiva är att när man väl lugnat ner stressen och oron, så är de flesta motiverade att ta nästa steg. MM Framtid har under de senaste åren sett mycket god resultat när en meningsfull syssla varit en självklar del av placeringstiden. Sysselsättning bör därför vara ett självklart krav från uppdragsgivaren och alltid del av genomförande planen. Den konventionella vägen i livet är först sysselsättning och sedan en egen bostad, det borde bli en given väg även alla.
Min förhoppning inför 2023 är att du som uppdragsgivare kommer att förstå hur viktigt det är att komma ut i sysselsättning. Kanske bör du byta fråga ifrån om vi har bostadsgaranti, till om vi har sysselsättningsgaranti?

Vill du prata med mig om hur vi gör sysselsättning en naturlig del av genomförandeplanen? Hör av dig till info@mmframtid.se eller på 076 812 26 50

VD MM Framtid