MM Framtid på Socionomdagarna

På årets Socionomdagarna kan du träffa oss på MM Framtid och vår fantastiska samarbetspartner Misa AB. MISA Ung arrangerar seminariet “Ökad samverkan för nollvision om ungas fortsatta liv i destruktiva miljöer” onsdagen 23/11 kl 1120

Samtalet kommer handla om
– Unga personer som vill lämna destruktiva och kriminella
miljöer.
– Betydelsen att få hjälp till arbete och studier.
– Samverkan mellan olika aktörer. Vad kan vi förbättra för unga
med psykosocial problematik, tuffa uppväxtvillkor, avsaknad
av hållbara vuxenrelationer?
– Hur kan vi tillsammans höja ambitionsnivån och skapa bättre
livsvillkor för unga som är i samhällets vård?

Medverkande är:
Evin Cetin, författare till boken Mitt ibland oss, jurist och fd brottmålsadvokat.
Rene Lobos från Avhopparverksamheten MM Framtid,
Clea Rodziewicz Misa Ung,
och moderator är Mikael Klein