Hem för vård eller boende

Kommer inom kort.

Alla barn och ungdomar förtjänar ett bra liv med trygghet, omsorg och ska ges möjlighet att ta kommandot över sitt eget liv. Oavsett bakgrund, historik och utmaningar erbjuder MM Framtid boende, stöttning och coachning inom barn- och ungdomsproblematik. Våra medarbetare är särskilt utbildade och har erfarenhet från att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Målet är att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli självständiga och självgående i sitt eget liv, genom stabilt boende och anpassade insatser. I vårt arbete utgår vi alltid från individen och tillsammans med myndigheter skapas en plan för placering och externa insatser. MM Framtid har kunskapen, verktygen och nätverken för att hjälpa individerna genom olika utvecklingsfaser, för att i slutet av placeringstiden inte vara i behov av stöd och hjälp.