Familjeplacering

Kommer inom kort.

Kärnfamilj, stjärnfamilj och bonusfamilj. Alla familjer ser olika ut. På MM Framtid erbjuder vi familjeplacering, där familjen ska kunna fortsätta att fungera tillsammans oavsett bakgrund och utmaningar. Målet är att familjen ska bli självständig, välmående och fungerande. Efter avslutad placeringstid ska familjen skapat ett hållbart liv.

På MM Framtid har vi gedigen erfarenhet och kunskap för att hjälpa barn och vuxna med särskilda behov. Genom vårt arbetssätt kan vi erbjuda möjligheten att, tillsammans med myndigheterna, se till hela familjens bästa. Där insatser är inriktade för såväl individen, som till hela familjen som grupp. Många gånger innebär placeringstid att familjen flyttas till en ny ort i en ny bostad och ska påbörja ett nytt liv, skyddat eller ej. Vi vet av erfarenhet att det kan påverkar relationerna inom och utanför familjen. I samråd men myndigheterna och i dialog med individerna erbjuds extra insatser i form av stöd och coachning, för att familjen ska kunna fortsätta leva tillsammans.