Boende med stöd

En trygg bostad är en av grundpelarna i ett hållbart liv. På MM Framtid erbjuder vi boende och kvalificerat stöd till individer med särskilda behov i samverkan med sociala myndigheter.

Målet är att individen efter placering ska vara självständig och självförsörjande. Det innebär att vår ambition är att individen ska funnit sysselsättning, vara välmående och funnit meningsfulla fritidsaktiviteter samt möjliggöra för individen att få bostadskontrakt.

Förutom att vi hjälper individen med bostad och det praktiska som hör till hemmet, stöttar vi individen med anpassade och särskilda insatser.